Bulgaristan'da Din Eğitimine Yargı Kıskacı

   Yüksek İdare Savcılığı, din derslerini Türkçe olarak okutan 3 imam hatip lisesini "yasa dışı farklı mezhep" diye nitelendirerek kapatılmasını istedi.

Meydan Kime kalacak ?

   Bulgaristan'daki Yükse İdare Savcılığı, yasa dışı eğitim veren beş din mezhebinin faaliyetlerinin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Yasadışı sayılan 'mezhepler' arasında, sadece din derslerini Türkçe olarak okutulduğu 3 imam hatip liseleri de yer alıyor.

 
   Kapatılma talebinin gerekçesi olarak "Rusçuk, Şumnu ve Momçilgrad'daki üç özel İslam din okulunun Milli Eğitim Kanunu'nun ihlali tespit edilmiş, Türkçe Programları ve din kitapları eğitim bakanlığı tarafından onaylanmamıştır" deniliyor.   

   Vahabilik ve Ahmediye tarikatlarının da hızla güçlendiği Bulgaristan'da, din eğitiminde doğacak boşluğu hangi oluşumların dolduracağı ise merek ediliyor.

    Savcılık, davaları devam eden geleneksel dinler dışında mezheplerin denetimini, medyalarda yayınlanan haberler üzerine yapıldığını duyurdu. Savcılıktan verilen bilgiye göre, 30 Eylül 2007 yılına kadar, Hıristiyan, Müslüman ve Budist 94 geleneksel olmayan din kuruluşunun da , Din Mezhepleri Kanununa göre kaydedilmiştir. Resmi olmayan bilgilere göre bu sayı 100'ün üzerindedir. Ülkede bu mezheplerin 418 yerel bölümleri faaliyet göstermektedir. Genelde din faaliyetleri, vakıf ve ortaklık gibi işletme dışı amaçları olan Tüzel Kişiler Yasa gereğince veya Ticari Kanunu gereğince şirket olarak kaydedilmiş tüzel kişilerin koruması altındadır.

        Yargının Kılıfı Yasakçı Zihniyet

    Yapılan açıklamada, savcılığın denetiminde Rusçuk, Şumnu ve Momçilgırad'daki üç özel imam hatip lisesi Türkçe eğitim programlar ve din kitapları eğitimi bakanı tarafından onaylanmamıştır, bazı yabancı uyruklu öğretim üyelerinin diplomaları yasallaştırılmamıştır deniliyor.

    Bulgaristan kendi Anayasası metnine de aykırı olarak izlediği bu antidemokratik tutum kabul edilir değildir. Bu Balkanlarda yaşayan Türk Azınlığının din özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır.