TÜRKİYE’DE KAÇAK TÜRK KALMASIN
 

    TÜRK’ÜN TÜRKİYE’ DE VATANDAŞLIK VE İKAMET TEZKERESİ SIKINTILARI HEPİMİZİN SIKINTISIDIR .

   Bulgaristan vatandaşı Türkiye’de ikamet eden Türklerin dertlerine derman hukuktur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. Maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti bir HUKUK DEVLETİDİR. Bu nedenle Bulgaristan vatandaşı Türklerin durumlarını idari keyfiyet değil, hukuk kapsamında değerlendirmek gerekir. İnsanlık gereği insanları seçim malzemesi olarak görmek ve sadece ve sadece Bulgaristan seçimleri nedeniyle geçici 3 aylık veya 6 aylık ikamet tezkerelerinin verilmesi akli selim hiç kimsenin kabul edebileceği bir durum değildir.

   Bir kere Türkiye Cumhuriyeti gibi ciddi ve büyük bir devletinin Bulgaristan Türklerine sadece seçimden seçime ihtiyaç duyduğu izleniminin verilmesi bir devlet için hiç de hoş bir izlenim değildir. Bunu kesinlikle de böyle algılamamak lazım.

 

   Bu nedenle Devletimiz bu algılamanın doğru olmadığını ortaya koyabilmesi için, Bulgaristan’da yapılan seçimlerin dışında da Türkiye’de ikamet eden Bulgaristan vatandaşı Türklerin ikamet ve vatandaşlık sorunları temelden çözülmelidir.

   İçişleri Bakanlığımızın İskan Kanunundan doğan hakların, Yabancıların Türkiye’de İkametleri ve Seyahatleri Hakkındaki Kanunun, 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de mesleklerini ve sanatlarını serbestçe icra edebilmelerine olanak tanıyan Kanundan, 403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununu, Avrupa Birliği Konseyinin Vasıf Yönergesinde belirlene AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI standartlarının ve ilgili genelgelerin herkese uygulanması halinde, Bulgaristan Türkü ve Batı Trakya Türkü arasındaki ayrıma son verildiğinde tüm bu vatandaşlık ve ikametgah sıkıntıları son bulacaktır.

   Bulgaristan Avrupa Birliği tam üyesidir. Ama Bulgaristan vatandaşları 3 ay Türkiye’de kaldıktan sonra devamında giriş-çıkış yaparak daha 3 ay kalma hakkından mahrumlar. 3 ay Türkiye’de kaldıktan sonra 3 ayda Bulgaristan’da kalmak zorundadırlar. Hem Türkiye, hem de Bulgaristan başka bir Avrupa Birliği Üyesi Devleti vatandaşlarına uygulanmayan onur ve haysiyet kırıcı uygulamalarını yapmaktadırlar. Bundan mağdur olan Bulgaristan vatandaşı Türklerdir.

   Bu nedenle Türkiye ile Bulgaristan arasında 27.02.2007 tarihinde imzalanan ve 3 ayda bir giriş-çıkışı engelleyen anlaşmanın yürürlükten süratle kaldırılması gerekir. Türklerin oylarını alan Hak ve Özgürlükler Hareketinin iktidar olarak bu anlaşmanın neden imzalanmasını istemiştir? Bu lüzumsuz sıkıntıyı yaratanlar gelecek sene seçimlerde bunun hesabını sandıkta vereceklerdir. Bulgaristan vatandaşı Türklerin tek umudu Türk Hukuku kalmıştır. İdarenin keyfiyetine karşı Türk Hukuk sisteminde yargı denetimi öngörülmüştür. Anayasamızın 125. Maddesine göre idarenin yaptığı her eylem ve işleme karşı yargı yolu açıktır. Yani, İçişleri Bakanlığının yapılan hukuki talebe karşı ikamet tezkeresi vermemesi, münferit göçmenlik statüsü vermemesi, vatandaşlık işlemlerini yapmaması, suskun kalmasına karşı İdare Mahkemesinde dava açılarak mahkeme kararıyla hakları ihlal edilenler hakkına kavuşabilirler. Hukuki sürecin başlatılması insanları KAÇAK durumlarına da son vermektedir.

   Bu nedenle TÜRKÜN TÜRKİYE’DE KAÇAK DURUMDA KALMAMASI İÇİN MUTLAKA HUKUKİ PROSEDÜRÜ BAŞLATMAK gerekir. Unutmayınız ki, eğer sizler kendiniz için bir şeyler yapmazsanız, hiç kimse sizler için bir şeyler yapmaz. Daha geniş bilgi için mutlaka derneğimize gelin haklarınıza HUKUKİ kavuşma yollarını öğrenin. HUKUK TEK UMUDUMUZDUR.