Göçmenlere Sosyal Güvenlik Darbesi

 

Yeni Sosyal Güvenlik Kanunu ile göçmenler, Bulgaristan’da çalıştıkları yılları günlüğü 5 dolardan borçlanabilecek ve parayı üç ay içerisinde ödemek zorunda olacak.

Yürürlüğe giren yeni Sosyal Güvenlik Yasası ile, Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan Bulgaristan Türkleri’nin sigorta alacaklarıda fatura yine göçmenlere çıkarıldı. Bulgaristan ile gerekli anlaşmaları yaparak, sayıları yüzbinleri aşan “mülteci Bulgaristan Türklerinin sosyal güvenlik haklarının Bulgaristan’dan tahsil edilmesi” yerine, zorunlu göçe tabi tutulanlara borçlanma yolu açıldı. Yasaya göre, Bulgaristan’da çalıştığınız 6 yılı borçlanmanız halinde, emekli olmak için yaklaşık 15 bin lirayı üç ay içerisinde ödemeniz gerekiyor. Zorunlu göçe tabi tutulanlar, emekli olmak için Bulgaristan’ın borcunu ödemek zorunda kalacak.