Tezkerelilere "çalışma izni" müjdesi
 

    Verdiğimiz hukuk mücadelesi ile 1 yıllık tezkere alanlar, kaçak duruma düşmeden çalışabilecek. Bakanlar Kurulu'nun 2009/14699 sayılı kararına göre, 7 Mart'tan önce geçici ikamet tezkeresi alanlar, çalışma izninden muaf tutulacak.

    Başvuru için aranan şartları taşıyanlar, söz konusu muafiyet için ikamet ettikleri illerdeki Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Şubelerine, geçerli ikamet tezkereleri ile birlikte bir dilekçeyle 7 Ekim 2009 tarihine kadar şahsen başvurabilecekler.

    Müracaat edenlerin tezkerelerine "çalışma izninden muaftır" şerhi düşülerek, geri verilecektir. Bu işlemler, Yabancılar Şubesi'nde ya da diğer yerlerde herhangi bir ücret alınmaksızın gerçekleştirilecektir. 7 Mart'tan önce 1 yıllık tezkere alan Balkan Türkleri, tezkerelerine "çalışma izninden muaftır" kaşesini vurdurdukları taktirde, sigortalarını da yaptırabilecek ve sosyal güvenceye kavuşacak.