Kosova, Arnavutluk üzerinden denize çıkış arıyor
 

    Kosova Ulaştırma Bakanı Fatmir Limay, Ekonomi ve Maliye Bakanı Ahmet Şala ve Ticaret Sanayi Bakanı Lutfi Zhargu'nun Arnavutluk'a yaptıkları resmi ziyarette, bu ülkenin Arnavutluk üzerinden denize çıkışının sağlanması üzerinde duruluyor.

    Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi ve Başbakan Sali Berişa tarafından kabul edilen Kosovalı bakanlar, Arnavutluk'un bir limanının Kosova tarafından kullanılması hakkında ikili müzakerelerin başlatılmasını talep etti.

 

   Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa da talebe olumlu karşılık verdiklerini açıkladı. Berişa, ''Hükümetimiz, Kosova'nın gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak üzere bir limanını tahsis etmeye hazırdır. İki ülke, entegrasyon için çaba göstermeli, birbirlerinin vatandaşlarına kolaylık yaratmalıdır'' dedi.

   Liman tahsisiyle ilgili müzakereleri yürütmek üzere, ilgili bakanlıkların başkanlığında bir komisyon kurulacak.

   Görüşmelerde enerji, demiryolu, ortak gümrük kapıları kurulması, eğitim ve kültür işbirliği üzerinde de duruldu. İki ülkeyi bağlayacak Durres-Kukes otoyolunun inşasının yakın süre içerisinde tamamlanması gerektiği konusunda da taraflar mutabakat sağladı. Türk-Amerikan konsorsiyumu Bechtel-Enka tarafından inşa edilmekte olan otoyolun Haziran 2009'da tamamlanması öngörülüyor. Bu otoyol, Kosova'nın Avrupa pazarına biraz daha yaklaşması açısından önemli bir proje olarak kabul ediliyor.