Avrupa’nın en çalışkan ülkesi Türkiye
 

    24 Avrupa ülkesinde 821 şirket ile gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Türkiye Avrupa’nın en çalışkan ülkesi. İşi en çok “asan” millet Bulgarlar olurken, en çok devam eden millet ise Türkler.

    İnsan kaynakları danışmanlık firması Mercer’ın gerçekleştirdiği 2008 Pan European - Health and Benefit (Avrupa Sağlık ve Yan Haklar) araştırması Avrupa ülkelerinde çalışma hayatını ve alışkanlıkları inceledi. Araştırmaya göre 2008 yılında Avrupa’da işe devamsızlık oranları yükseldi.

    BİRİNCİ TÜRKİYE, İKİNCİ İNGİLTERE

 

   Buna göre işe en fazla devamsızlığı Bulgarlar yapıyor. Bulgaristan’ı Portekiz, Norveç ve Çek Cumhuriyeti takip ediyor. Türkler 4.6 gün ortalama ile Avrupa’nın en az devamsızlık yapan milleti olurken, İngiltere 5.5 ve İspanya 5.7 gün ile Türkiye’yi takip ediyor. Diğer yandan Amerika 5.1 günlük devamsızlık ortalaması ile Avrupa’dan farklı bir tablo çiziyor.

         

   HASTALANSALAR BİLE İŞE DEVAM

   Mercer Türkiye Genel Müdürü Sibel Yücesan araştırmayla ilgili olarak, “Avrupa ortalamasının kişi başı 7.4 gün olduğu tabloda Türkiye’nin 4.6 gün ile işe en az devamsızlık yapan ülke olmasının nedenlerini mutlaka değerlendirmek gerekir. Türkiye’de çalışanların öncelikle çetin rekabet koşullarıyla mücadele ettiklerini ve 2008 yılının kendine has kriz ortamı ve iş kaybetme endişesinin mutlaka göz önünde bulundurmak durumundayız. Diğer yandan Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye’de çalışma saatleri ile ilgili esnek uygulamalara çok daha az rastlanıyor. Aynı zamanda hastalıkla ilgili devamsızlığın raporlanması süreci de prosedürsel olarak kendi içinde zorluklar barındırıyor. Dolayısıyla Türkiye’de çalışanların hasta da olsalar işe devam ediyor” dedi.

   Yücesan ayrıca Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki işleyişle ilgili farklılıkların yanı sıra Avrupa’da artan stres ve mental hastalıklar karşısında Türk toplumunun aile yapısı ve sosyal ortamın, bireylerin yaşadıkları zor süreçleri hafiflettiğini ve daha dayanıklı kıldığını da ifade etti.

   BİRİNCİ NEDEN FİZİKSEL RAHATSIZLIKLAR

   Araştırma sonuçlarına göre katılımcı şirketler devamsızlıkların sebebini yüzde 78 eklem ağrıları ve buna bağlıklı fiziksel rahatsızlıklar, yüzde 52 stres ve mental hastalıklar ve yüzde 20 kanser olarak sıraladılar. Fransa yüzde 55’lik oranla kanseri devamsızlık sebebi göstermesiyle Avrupa ortalamasının üstüne çıkarken, stres ve mental hastalıklar ise en çok Hollanda, İngiltere ve İskandinavya yarım adası ülkelerinde görüldü.

   DEVAMSIZLIK ARTIYOR

   Avrupa’da yıllık ortalama işe devamsızlık oranı 7.4 gün. Diğer yandan katılımcı şirketlerin ortalama yüzde 19’u devamsızlıklarda artış, yüzde 68’i önemli bir değişiklik olmadığını ve yüzde 12’si ise azalma olduğunu vurguluyor. Ülkeler baz alınarak bakıldığında ise Romanya’da yüzde 40, Polonya’da yüzde 33, İspanya ve Fransa’da ise yüzde 31 oranında işe devamsızlıkta artış olduğunu belirtildi.

   Rapora göre devamsızlıkların yüzde 58’i şirketler tarafından 5 ya da daha az günden ibaret. 2006 yılında gerçekleşen Mercer araştırmasında 10 gün ve üzeri devamsızlık ortalama yüzde 12 olarak ifade edilirken 2008 sonuçlarında uzun süreli devamsızlığın yüzde 15’e ulaştığı gözlemlendi. Raporda yer alan bir diğer ilginç sonuç ise büyük ölçekli firmaların, küçük ölçekli firmalara göre daha uzun süreli devamsızlıklarla gündeme gelmesi...